Okres Rok Kompenzácia ŤZP
Bratislava I 2006 999
Bratislava II 2006 2224
Bratislava III 2006 1227
Bratislava IV 2006 1398
Bratislava V 2006 1566
Bratislava I 2007 836
Bratislava II 2007 2196
Bratislava III 2007 1197
Bratislava IV 2007 1336
Bratislava V 2007 1522