Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
OSTATNÁ KRIMINALITA 1997 943 16 86 37 18
výtržníctvo 1997 22 0 5 5 0
požiare a výbuchy 1997 12 4 2 1 0
drogy 1997 586 2 60 5 17
- omamné,psychotrop.látky 1997 580 2 54 5 17
- šírenie toxikománie 1997 6 0 6 0 0
nedovolené ozbrojovanie 1997 80 0 1 3 0
OSTATNÁ KRIMINALITA 1998 605 12 77 52 8
výtržníctvo 1998 23 2 3 9 0
požiare a výbuchy 1998 14 1 2 4 0