Policajný okres Rok Spolu Ukončené deti do 14 rokov 14-18 rokov 19-30 rokov
Bratislava I 2017 99 39 1 3 26
Bratislava II 2017 129 87 0 1 39
Bratislava III 2017 55 44 0 2 14
Bratislava IV 2017 61 45 0 0 23
Bratislava V 2017 60 43 1 1 15
Bratislava I 2018 74 34 1 2 19
Bratislava II 2018 116 87 0 6 33
Bratislava III 2018 50 32 0 1 13
Bratislava IV 2018 67 53 1 5 14
Bratislava V 2018 90 59 0 2 28