Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2017 2 2 0
Bratislava II 2017 4 0 0
Bratislava III 2017 5 2 0
Bratislava IV 2017 0 0 0
Bratislava V 2017 3 2 0
Bratislava I 2018 4 0 3
Bratislava II 2018 0 0 2
Bratislava III 2018 5 2 0
Bratislava IV 2018 2 2 1
Bratislava V 2018 5 1 3