Policajný okres Rok Základná škola Stredná škola Vysoká škola
Bratislava I 2017 43 28 10
Bratislava II 2017 56 64 42
Bratislava III 2017 64 23 19
Bratislava IV 2017 32 15 14
Bratislava V 2017 57 26 18
Bratislava I 2018 47 14 11
Bratislava II 2018 78 66 42
Bratislava III 2018 84 22 24
Bratislava IV 2018 30 31 8
Bratislava V 2018 43 19 14