Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv. funkcia
1210001386 21019 doplnenie znaleckého posudku č. 65/2019 200,40 FINDEX, s.r.o. 900266 Čajakova 21 81105 Bratislava 8.3.2021 8.4.2021 Sláva Haulíková Palušová poverená vedením
1210001455 21660035 služby práčovne 02/2021 pre karanténne mestečko, Hradská 740,42 Tuzexx s.r.o. 45542759 Sládkovičova 4 81106 Bratislava 10.3.2021 1.4.2021 Sergej Kára implementačná 1
1210001458 1210196 prenájom radiostaníc 02/2021 do karanténneho mestečka, Hradská 12,00 Technopol International, a.s. 35723343 Kutlíkova 17 85250 Bratislava 10.3.2021 1.4.2021 Sergej Kára implementačná 1
1210001492 8412292970 plyn vyúčt. 02/2021, Záporožská 8 4365,83 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 11.3.2021 8.4.2021 Tomáš Oprchal Mandatár
1210001493 210100202 žalúzie 666,60 BATAT s. r. o. 45271984 Vlastenecké námestie 1185/8 85101 Bratislava 11.3.2021 6.4.2021 Peter Petro vedúci oddelenia
1210001495 2101004 listina čestného občana + obal 800,00 Prikler Print Atelier, s. r. o. 52701018 Amurská 10629/27 82106 Bratislava 11.3.2021 6.4.2021 Veronika Petrle Fáberová zamestnanec
1210001496 430210262 vyhotovenie smútočnej kytice na pohreb p.Alžbety Varjúovovej 30,00 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 Šafárikovo nám. 3 81102 Bratislava 11.3.2021 6.4.2021 Veronika Petrle Fáberová zamestnanec
1210001571 212021 znalecký posudok č. 21/2021 320,00 Ing. Viliam Antal 17477247 Levočská 11 85101 Bratislava 15.3.2021 8.4.2021 Sláva Haulíková Palušová poverená vedením
1210001574 20210378 dopravné služby 02/2021 9172,80 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 15.3.2021 6.4.2021 Peter Petro vedúci oddelenia
1210001618 2101102 Konzultácie a účasť na workshopoch v expertnej pracovnej skupine pre hluk a vibrácie novej električkovej trate v Novom centre Bratislavy 950,00 RadaArchitekti s.r.o. 27742415 Pekárenská 769/12 60200 Brno 16.3.2021 6.4.2021 Viera Sláviková vedúca oddelenia