Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2100001 rekonštrukcia 9 480,14 26.3.2021 Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 484/8 851 10 Bratislava 304611 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2100002 oprava komunikácií 40 000,00 26.3.2021 Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 83107 Bratislava 304565 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100005 Komplexná obnova budov, ktorej súčasťou je rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva a niektorých ďalších prrvkov vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 382 560,00 3.3.2021 D.M.V. s.r.o. Slatinka nad Bebravou 176 99103 Pôtor 46881140 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGSP2100007 Projektová dokumentácia na budovanie Zberného dvora v MČ Bratislava - Dúbravka 1 070,72 1.3.2021 Atelier ATRIO s. r. o. Rezedová 25/A/16718 82101 Bratislava 46645128 Daniel Kleman zamestnanec
MAGSP2100012 rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov 1 208 574,00 17.3.2021 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Marek Jašíček poverený riaditeľ