Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2100026 GPS monitoring vozidiel 1 915,30 2.3.2021 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179 97405 Banská Bystrica 44638477 Peter Petro vedúci oddelenia
MAGTS2100027 GPS monitoring vozidiel 1 407,84 2.3.2021 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179 97405 Banská Bystrica 44638477 Peter Petro vedúci oddelenia
MAGTS2000180 Zmluva o dielo - komplexná obnova budov, ktorej súčasťou je rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva a niektorých ďalších prrvkov vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 234 000,00 3.3.2021 CAMASE, a.s. Pražská 11 81104 Bratislava 46692291 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000283 Rámcová dohoda - stanovenie podmienok zadávania zákaziek a základných zmluvných podmienok v súvislosti s realizáciou dodávok elektriny dodávateľom. 21 237 552,00 3.3.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 1047 Žilina 51865467 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100029 Zmluva o zabezpečení odťahovej služby na mesiace február a marec 2021 72 500,00 9.3.2021 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Biela 6 81101 Bratislava 35738880 Matúš Vallo primátor
MAGTS2100017 zmluva č. MAGTS2100017 72 525,08 12.3.2021 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Námestie Sv. Františka 8 84104 Bratislava 603520 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000317 Dodávka zemného plynu 840 516,00 12.3.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Matúš Vallo primátor
MAGTS2100012 Dohoda o spolupráci 50 000,00 16.3.2021 Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 82109 Bratislava 36063606 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100023 Štíty na hlavu 700ks (Výzva č. 21) 1 629,60 17.3.2021 Breco s. r. o. Kalvária 3 94901 Nitra 52846547 Peter Petro vedúci oddelenia
MAGTS2000326 Kúpna zmluva na nákup 65 ks Monitorov 11 060,40 19.3.2021 DATALAN, a.s. Krasovského 14 85101 Bratislava 35810734 Martin Vavrek riaditeľ sekcie