Číslo FA Predmet Suma Dátum vystavenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Identifikácia zmluvy/objednávky
FBADS-709-101314824 Reklama 106,23 € bez DPH 20.02.2021 Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland IE9692928F O042021
2021010 rámovanie obrazov Grossling - 2 ks 600,00 € s DPH 25.02.2021 Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava 41875036 O062021
113-0907291-3439422 kniha - Data Feminism (Strong Ideas) 46,50 € bez DPH 26.02.2021 Amazon.com 440 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA - O192021
2021/14 upratovacie služby - 02/2021 333,68 € s DPH 28.02.2021 M.S. SERVICE s.r.o. Ivana Bukovčana 6123/20, 841 07 Bratislava 47545313 Rámcová dohoda o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 29.01.2021
00136 grafické práce 110,00 € bez DPH 01.03.2021 Kristína Uhráková Sládkovičova 19, 920 01 Hlohovec 50768255 O152021
11210015 Predrealizačné 3D zameranie Komenského námestia 1.848,00 € s DPH 01.03.2021 GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava 35849894 Rámcová dohoda - Komplexné geodetické služby zo dňa 08.10.2020
INT2105988 kniha - Katalóg konštrukčných vozoviek 10,34 € s DPH 02.03.2021 Richard Šrobár - Littera M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin 33580511 O182021
21010002 kniha - Moderná správa registratúry 17,05 € s DPH 03.03.2021 Asociácia správcov registratúry M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky 37922190 O202021
302534516 kniha - Město pro každého 8 ks 99,63 € s DPH 05.03.2021 Internet-Handel, s.r.o Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, ČR 24141828 O222021
1121004918 Elektronické stravovacie poukážky (702 ks) 2.892,09 € s DPH 06.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov zo dňa 26.10.2020