Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv. Skratka
1210002374 08042104 údržba zelene obj. OTS2100691 174 391,34 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 Slávičie údolie 1569/10 81102 Bratislava 14.4.2021 11.5.2021 Dušan Vacek zamestnanec
1210002547 2021109 právne služby v sporoch 03/2021 8 892,00 NITSCHNEIDER &amp PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 Lazaretská 12 81108 Bratislava 21.4.2021 13.5.2021 Rastislav Šorl vedúci oddelenia
1210002614 2210447 sfunkčnenie dodávky TÚV,výmena el.bojlera, Kúpeľná 9/byt 4 826,64 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002615 2210446 oprava a údržba, O.Štefanka 5/byt 28 176,78 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002616 2210445 oprava a údržba, Česká4/byt 207 240,47 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002617 2210444 oprava a údržba, Kopčianska 88/byt 2,21,26,41 539,57 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002618 2210443 odstránenie výpadku el.prúdu,sfunkčnenie osvetlenia, Jurigovo nám.1/DS Kotva garáže 218,72 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002619 2210442 oprava a údržba, Česká 4 743,4 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002620 2210441 oprava a údržba, O.Štefanka 5/byt 19,40,42 239,05 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková
1210002621 2210440 oprava a údržba, Kopčianska 88/byt 33,61,85 296,96 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 26.4.2021 13.5.2021 Zuzana Danišková