Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2100048 Licencie platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 (900 ks na dobu 12 mesiacov) 195 300,07 1.4.2021 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 4013 Košice 36597767 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100038 Technické a produktové poradenstvo pri transformácií Elektronických služieb bratislavskej samosprávy 65 520,00 1.4.2021 Kiuub s. r. o. Hlavná 25 91701 Trnava 52507742 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100056 Rámcová dohoda bola zverejnená dňa 6.4.2021. 20 499,00 6.4.2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok 1 35891866 Miroslav Klimek
MAGTS2000272 Dodatok č. 1 SPP - -Grand Bratislavy- 2021 - 2022 - 5 000 EUR 1x za rok 10 000,00 12.4.2021 SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o. Björnsonova 16 81105 Bratislava 36844748 Jakub Kmeť riaditeľ KP
MAGTS2000158 Právne služby 60 000,00 13.4.2021 White &amp Case s.r.o. Hlavné nám. 5 811 01 Bratislava 35908891 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100060 Služba poskytovania systému pre podporu parkovacej politiky na obdobie 1 roka. 22 800,00 15.4.2021 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 82109 Bratislava 31365078 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS1900145 Dielo dodať v jednom reprografickom vyhotovení a 5 x v digitálnom vyhotovení na CD. 19 320,00 20.4.2021 EUROAKUSTIK, s.r.o. Letisko M.R.Štefánika 63 82001 Bratislava 35954663 Marek Dinka riaditeľ sekcie
MAGTS2100062 Analytická časť komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 44 640,00 28.4.2021 AUGUR Consulting s.r.o. Rovniny 635/102 74801 Hlučín 25358014 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100065 Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji sú významným zdrojom dát pre zavedenie parkovacej politiky. 26 534,40 28.4.2021 MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202 76326 Luhačovice 25588303 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100067 Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji sú významným zdrojom dát pre zavedenie parkovacej politiky. 41 721,60 28.4.2021 MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202 76326 Luhačovice 25588303 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora