Číslo FA Predmet Suma Dátum vystavenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Identifikácia zmluvy/objednávky
20210008 Video - kampaň Funkčné verejné priestory 250,00 € bez DPH 27.04.2021 Michal Mazák Chalupkova 21, 010 09 Žilina 52195431 Zmluva o dielo zo dňa 22.04.2021
2021/23 upratovacie služby - 04/2021 667,37 € s DPH 30.04.2021 M.S. SERVICE s.r.o. Ivana Bukovčana 6123/20, 841 07 Bratislava 47545313 Rámcová dohoda o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 29.01.2021
22110537 Tlač - dibond A1 36,86 € s DPH 03.05.2021 DOLIS GOEN s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 O402021
20210020 Prenájom techniky na vytváranie zvukového záznamu, personálne zabezpečenie 500,00 € s DPH 04.05.2021 ZVUKOLAM s. r. o. Bernolákova 4373/71, 902 01 Pezinok 52678326 O412021
20210021 Online streamovanie kamerového záznamu, réžia a strih 850,00 € s DPH 04.05.2021 ZVUKOLAM s. r. o. Bernolákova 4373/71, 902 01 Pezinok 52678326 O432021
20210022 Produkčná a technologická príprava na online konferenciu 600,00 € s DPH 04.05.2021 ZVUKOLAM s. r. o. Bernolákova 4373/71, 902 01 Pezinok 52678326 O422021
22110545 Tlač - leták, samolepky 634,88 € s DPH 04.05.2021 DOLIS GOEN s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 O392021
2021-14 grafické práce - apríl 2021 1.326,00 € s DPH 05.05.2021 Chmelo studio s.r.o. Macov 50, 930 32 Blatná na Ostrove 47864613 O442021
1121008670 Elektronické stravovacie poukážky (819 ks) 3.374,10 € s DPH 06.05.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov zo dňa 26.10.2020
1600762395 Telefónne poplatky - 04/2021 88,00 € s DPH 07.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 18.07.2019