Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnench voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet poslancov, ktorý sa mal voliť Počet zvolených poslancov
Bratislava I 38 39 523 7 646 19,34 7 644 99,97 7 493 7 442 4 4
Bratislava II 101 98 192 13 311 13,55 13 304 99,94 12 968 12 828 9 9
Bratislava III 61 56 059 8 891 15,86 8 886 99,94 8 669 8 565 5 5
Bratislava IV 78 79 410 11 986 15,09 11 982 99,96 11 727 11 625 8 8
Bratislava V 107 108 295 14 137 13,05 14 129 99,94 13 873 13 515 10 10