Okres Rok Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode (Rok)
Bratislava I 1993 10,7
Bratislava I 1994 11,8
Bratislava I 1995 13
Bratislava I 1996 10,9
Bratislava I 1997 13,1
Bratislava I 1998 13,4
Bratislava I 1999 14,6
Bratislava I 2000 14,9
Bratislava I 2001 14,4
Bratislava I 2002 14,3