Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnench voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislava I 38 39 453 5 925 15,01 5 923 99,96 5 875
Bratislava II 101 98 110 10 150 10,34 10 144 99,94 10 058
Bratislava III 61 55 964 6 793 12,13 6 789 99,94 6 725
Bratislava IV 78 79 363 9 092 11,45 9 084 99,91 9 007
Bratislava V 107 108 211 12 298 11,36 12 293 99,95 12 225