Okres Rok Narodení mimo manželstva
Bratislava I 1996 60
Bratislava I 1997 52
Bratislava I 1998 52
Bratislava I 1999 61
Bratislava I 2000 50
Bratislava I 2001 50
Bratislava I 2002 55
Bratislava I 2003 63
Bratislava I 2004 74
Bratislava I 2005 87