Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnench voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet poslancov, ktorý sa mal voliť Počet zvolených poslancov
Bratislava - obvod č. 1 34 38 875 9 523 24,49 9 520 99,96 9 393 9 367 3 3
Bratislava - obvod č. 2 88 81 354 16 102 19,79 16 096 99,96 15 777 15 685 6 6
Bratislava - obvod č. 3 19 18 375 3 450 18,77 3 449 99,97 3 362 3 382 2 2
Bratislava - obvod č. 4 42 34 533 8 276 23,96 8 273 99,96 8 062 8 120 3 3
Bratislava - obvod č. 5 22 21 874 4 669 21,34 4 665 99,91 4 560 4 552 2 2
Bratislava - obvod č. 6 42 44 830 9 530 21,25 9 525 99,94 9 387 9 357 4 4
Bratislava - obvod č. 7 39 40 255 8 310 20,64 8 308 99,97 8 108 8 131 3 3
Bratislava - obvod č. 8 107 109 219 18 617 17,04 18 609 99,95 18 295 18 030 8 8
Bratislava - obvod č. 9 29 32 312 4 382 13,56 4 382 100 4 175 4 283 3 3
Bratislava - obvod č. 10 10 10 661 1 625 15,24 1 624 99,93 1 527 1 564 1 1