Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnench voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislava - obvod č. 1 34 38 843 10 067 25,91 10 063 99,96 10 010
Bratislava - obvod č. 2 88 81 316 18 140 22,3 18 137 99,98 17 992
Bratislava - obvod č. 3 19 18 378 3 416 18,58 3 414 99,94 3 380
Bratislava - obvod č. 4 42 34 555 8 496 24,58 8 495 99,98 8 439
Bratislava - obvod č. 5 22 21 865 5 041 23,05 5 038 99,94 4 992
Bratislava - obvod č. 6 42 44 965 10 324 22,96 10 323 99,99 10 265
Bratislava - obvod č. 7 39 40 251 9 062 22,51 9 059 99,96 9 012
Bratislava - obvod č. 8 107 109 225 21 532 19,71 21 524 99,96 21 392
Bratislava - obvod č. 9 29 32 344 3 737 11,55 3 734 99,91 3 697
Bratislava - obvod č. 10 10 10 648 1 129 10,6 1 129 100 1 114