Okres Rok I Infekčné a parazitárne choroby II Nádory III Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov IV Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok V Duševné poruchy a poruchy správania VI Choroby nervového systému IX Choroby obehovej sústavy X Choroby dýchacej sústavy XI Choroby tráviacej sústavy XII Choroby kože a podkožného tkaniva XIII Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva XIV Choroby močovej a pohlavnej sústavy XV Ťarchavosť, pôrod a popôrodie XVI Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde XVII Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie XVIII Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde XIX Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin XX Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
Bratislava I 1994 0,58 21,13 0,14 1,45 0 0,14 56,3 6,08 3,91 0 0 1,3 0 0,43 0 0,29 8,25 8,25
Bratislava I 1995 0,38 23,07 0 0,51 0,13 0,25 57,03 6,59 3,68 0 0 1,27 0 0,25 0 0,51 6,34 6,34
Bratislava I 1996 0,29 24,61 0 0,29 0 0,29 56,08 5,01 4,43 0 0 2,29 0 0,43 0 0,43 5,87 5,87
Bratislava I 1997 0,14 22,43 0 0,43 0 0 60,06 4,63 2,6 0 0 2,03 0 0 0 1,16 6,51 6,51
Bratislava I 1998 0 26,57 0,14 0,57 0,14 0,29 57 1,57 3,43 0 0 2,29 0 0,14 0,14 0,71 7 7
Bratislava I 1999 0,15 23,62 0 1,07 0 1,07 53,68 4,45 5,06 0 0,31 1,07 0 0,15 0,15 2,3 6,9 6,9
Bratislava I 2000 0,14 24,02 0,14 1,12 0 1,12 53,79 4,78 5,9 0 0 1,12 0 0,14 0 1,4 6,32 6,32
Bratislava I 2001 0,48 24,96 0,16 1,11 0 1,27 57,55 2,54 4,93 0 0 1,27 0 0 0,16 0,64 4,93 4,93
Bratislava I 2002 0,33 21,62 0,17 1,16 0 0,99 59,74 2,81 5,45 0 0,17 1,98 0 0 0,33 0,83 4,46 4,46
Bratislava I 2003 0,32 25,47 0,16 1,9 0 0,79 56,49 4,59 3,32 0 0,16 1,9 0 0 0,16 1,11 3,64 3,64