Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
Bratislava - obvod č. 1 34 38 981 10 002 25,65 9 999 99,97 9 840 9 722 3 3
Bratislava - obvod č. 2 88 84 396 18 095 21,44 18 085 99,94 17 760 17 243 6 6
Bratislava - obvod č. 3 19 19 219 3 831 19,93 3 830 99,97 3 719 3 689 2 2
Bratislava - obvod č. 4 44 35 281 8 820 24,99 8 815 99,94 8 667 8 511 3 3
Bratislava - obvod č. 5 22 22 710 5 432 23,91 5 429 99,94 5 324 5 201 2 2
Bratislava - obvod č. 6 42 45 881 10 834 23,61 10 831 99,97 10 694 10 444 4 4
Bratislava - obvod č. 7 40 41 465 9 860 23,77 9 854 99,93 9 674 9 483 3 3
Bratislava - obvod č. 8 107 106 804 20 022 18,74 20 015 99,96 19 648 18 985 8 8
Bratislava - obvod č. 9 29 33 501 5 709 17,04 5 703 99,89 5 496 5 532 3 3
Bratislava - obvod č. 10 11 10 936 2 335 21,35 2 335 100 2 244 2 249 1 1