Ukazovateľ Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislava - obvod č. 1 34 38 996 8 722 22,36 8 717 99,94 8 629
Bratislava - obvod č. 2 88 84 395 15 892 18,83 15 878 99,91 15 702
Bratislava - obvod č. 3 19 19 214 3 224 16,77 3 223 99,96 3 179
Bratislava - obvod č. 4 44 35 300 7 453 21,11 7 451 99,97 7 395
Bratislava - obvod č. 5 22 22 700 4 544 20,01 4 542 99,95 4 482
Bratislava - obvod č. 6 42 46 584 9 203 19,75 9 199 99,95 9 099
Bratislava - obvod č. 7 40 41 861 7 992 19,09 7 987 99,93 7 898
Bratislava - obvod č. 8 107 106 459 17 283 16,23 17 280 99,98 17 106
Bratislava - obvod č. 9 29 33 516 3 882 11,58 3 882 100 3 854
Bratislava - obvod č. 10 11 10 942 1 532 14 1 531 99,93 1 511