Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
Ostatná kriminalita 2019 994 5 33 70 14
Výtržníctvo 2019 128 2 6 49 1
Požiare a výbuchy 2019 10 3 1
Drogy 2019 356 15 4 12
Omamné a psychotropné látky 2019 135 6 4
Šírenie toxikománie 2019 1
Nedovolené ozbrojovanie 2019 21
Ostatná kriminalita 2020 851 4 29 74 12
Výtržníctvo 2020 137 2 16 44
Požiare a výbuchy 2020 8 1