Okres Rok Prostriedky
Bratislava I 2019 496 466,93 €
Bratislava II 2019 1 553 844,05 €
Bratislava III 2019 981 648,22 €
Bratislava IV 2019 1 231 232,38 €
Bratislava V 2019 1 527 345,27 €
Bratislava I 2020 672 944,90 €
Bratislava II 2020 2 061 395,14 €
Bratislava III 2020 1 328 872,62 €
Bratislava IV 2020 1 729 150,12 €
Bratislava V 2020 2 055 195,84 €