Okres Rok Priemerná mesačná mzda zamestnanca v €
Bratislava I 2019 2218,759396
Bratislava II 2019 1682,52861
Bratislava III 2019 1673,664218
Bratislava IV 2019 1856,363042
Bratislava V 2019 971,0369532