p.č. Objekt Počet bytov v objekte k 31.12.2019
1 Bagarova 20 1
2 Batkova 2 1
3 Beňovského 6 1
4 Bilíkova 1 1
5 Bodrocká 44 23
6 Budyšínska 1 51
7 Cyprichova 92 1
8 Ulica Ondreja Štefanka 5 (býv. Čapajevova 5) 48
9 Česká 4 38
10 Dudvážska 6 1