Mesiac Počet prijatých klientov Personál TPP Obslužný personál dohodári Lekár Zdravotná sestra Dobrovoľníci Maximálna kapacita MKZ
10/2020 1 2 9 0 0 0 50
11/2020 3 10 1 2 1 0 50
12/2020 3 11 1 2 1 0 50
1/2021 151 12 8 2 3 10 100
2/2021 80 12 11 2 3 16 100
3/2021 16 12 7 2 3 0 100
4/2021 4 12 6 2 3 0 100
5/2021 0 12 4 2 3 0 100
6/2021 0 8 2 2 3 0 52
7/2021 3* 9 0 2 3 0 52