Policajné okresy Rok Vraždy Lúpeže Úmyselné ublíženie na zdraví Ohrozenie mravnej výchovy mládeže Znásilnenie Pohlavné zneuživanie Týranie blízkej osoby Krádeže Drogy Ohrozenie pod vplyvom náv. Látok Zanedbanie povinnej výživy Krátenie dane Sprenevera Podvody
Bratislava I 2020 0 17 11 2 0 0 0 147 34 15 17 45 11 21
Bratislava II 2020 0 9 12 11 0 4 11 351 54 113 68 29 10 26
Bratislava III 2020 0 8 6 1 1 2 3 164 30 48 40 24 18 10
Bratislava IV 2020 0 5 3 2 1 0 0 75 13 61 60 22 4 20
Bratislava V 2020 0 7 22 1 0 5 2 180 36 45 95 66 6 10