Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 r. 14-18 r. 18-30 r.
Bratislava I 2020 139 87 1 9 55
Bratislava II 2020 150 98 0 3 52
Bratislava III 2020 71 48 1 0 23
Bratislava IV 2020 46 41 0 2 10
Bratislava V 2020 90 69 1 2 29