Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 47 28 0 0 10
Bratislava II 2020 213 175 0 0 44
Bratislava III 2020 107 87 0 0 18
Bratislava IV 2020 131 115 0 0 29
Bratislava V 2020 152 130 0 1 18