Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 50 34 0 8 13
Bratislava II 2020 86 46 0 4 16
Bratislava III 2020 50 25 0 1 11
Bratislava IV 2020 31 24 1 1 9
Bratislava V 2020 54 34 0 2 13