Číslo FA Predmet Suma Dátum vystavenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Identifikácia zmluvy/objednávky
FV01/2021 Dátové vizualizácie a konzultácie - Manuál participácie 800,00 € bez DPH 30.06.2021 Printscreen Waldemar Wegrzyn ul. Dworcowa 42/5A, 44-100 Gliwice, Poland PL6312522042 Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2021
20213704 Systémová podpora URBIS - 3Q 55,00 € s DPH 01.07.2021 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Licenčná zmluva č. U2334/2020 zo dňa 16.07.2020
2021032 Príprava projektu a Návrh stavby - verejný priestor DS Dúbravka - časť 1 5.880,00 € s DPH 01.07.2021 Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice 44262970 Zmluva o dielo zo dňa 18.03.2021
2021-28 grafické práce - jún 2021 - 95,5 hod. 1.948,20 € s DPH 02.07.2021 Chmelo studio s.r.o. Macov 50, 930 32 Blatná na Ostrove 47864613 O702021
22110925 Tlač panelov - Miletičova - 2 ks 35,28 € s DPH 02.07.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 O692021
149149 ubytovanie porotcov - súťaž - Petržalské lávky 06.-08.07.2021 272,20 € s DPH 08.07.2021 ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA s. r. o. Zámocká 38, 811 01 Bratislava 35846160 O712021
F21006 konzultačná činnosť 120,00 € bez DPH 08.07.2021 Ing. arch. Pavel Hnilička Slunná 541/27, 162 00 Praha 67805159 Mandátna zmluva
1350730010 Telefónne poplatky - 06/2021 88,00 € s DPH 08.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 18.07.2019
1121012723 Elektronické stravovacie poukážky (961 ks) - 07/2021 3.959,11 € s DPH 08.07.2021 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov zo dňa 26.10.2020
2107001147 spolufinancovanie Multisport kariet - 07/2021 212,00 € s DPH 09.07.2021 Benefit Systems Slovakia s. r. o. Ružová dolia 6, 821 08 BA 2 48059528 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.07.2020