Interné číslo Externé číslo Císlo objednávky Císlo zmluvy Predmet fakturácie Cena celkom v EUR (s DPH) Dodávateľ IČO PSČ Ulica Mesto Dátum úhrady Útvar
1200005127 3201009721 OTS2000369 MAGSR00096 vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 -1 179,14 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82646 Prešovská 48 Bratislava 21.7.2021 Duspama
opravná faktúra k faktúre č. 4201147434
1200005127 3201009721 OTS2000369 MAGSR00101 vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 -1 179,14 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82646 Prešovská 48 Bratislava 21.7.2021 Duspama
opravná faktúra k faktúre č. 4201147434
1200005127 3201009721 OTS2000369 MAGSR00141 vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 -1 179,14 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82646 Prešovská 48 Bratislava 21.7.2021 Duspama
opravná faktúra k faktúre č. 4201147434
1200005127 3201009721 OTS2000369 MAGSR00319 vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 -1 179,14 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82646 Prešovská 48 Bratislava 21.7.2021 Duspama
opravná faktúra k faktúre č. 4201147434
1200005127 3201009721 OTS2000369 MAGSR00324 vodné, stočné - 12.07.2019-11.07.2020 - Batkova 2 -1 179,14 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82646 Prešovská 48 Bratislava 21.7.2021 Duspama
opravná faktúra k faktúre č. 4201147434