2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
543 35162 ZML.2020/1115062 Herceková Eva Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000002.pdf 4.1.2021
562 35197 ZML.2020/1115063 Ľuptáková Mária Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000003.pdf 4.1.2021
569 35208 ZML.2020/3100207 Bombík Peter Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000001.pdf 4.1.2021
338 34899 ZML.2020/1115065 Kalitová Viera Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000008.pdf 5.1.2021
345 34917 ZML.2020/1316727 Hoffmannová Jennifer Marianum nájom za hrobové miesto 94,71 Z21000009.pdf 5.1.2021
545 35165 ZML.2020/1403006 Szerencsésová Anna Marianum nájom za hrobové miesto 94,71 Z21000004.pdf 5.1.2021
549 35172 ZML.2020/1403007 Szerencsésová Anna Marianum nájom za hrobové miesto 94,71 Z21000005.pdf 5.1.2021
550 35174 ZML.2020/1115064 Demková Marína Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000006.pdf 5.1.2021
551 35175 ZML.2020/1403008 Antalík Milan Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000007.pdf 5.1.2021
337 34897 ZML.2020/2124209 Kamenca Martin Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000014.pdf 7.1.2021