2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
17 34557 122052954 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Západoslovenská distribučná, a.s. za pripojenie odberného miesta elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 139,80 s DPH Západosl. distribučná.pdf 1.2.2021
544 35164 ZML.2021/1115107 Németh Dezider Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000132.pdf 1.2.2021
557 35186 ZML.2021/2301506 Šarközyová Adriana Marianum nájom za hrobové miesto 54,12 Z21000135.pdf 1.2.2021
563 35199 ZML.2021/1316763 Vrtoch Marián Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000131.pdf 1.2.2021
564 35200 ZML.2021/2301505 Šarközyová Adriana Marianum nájom za hrobové miesto 189,42 Z21000133.pdf 1.2.2021
566 35204 ZML.2021/2301506 Šarközyová Adriana Marianum nájom za hrobové miesto 54,12 Z21000134.pdf 1.2.2021
568 35206 ZML.2021/1115110 Mikuláš Martin Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000136.pdf 1.2.2021
575 35215 ZML.2021/1115110 Mikuláš Martin Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000138.pdf 1.2.2021
576 35216 ZML.2021/1115113 Garová Aurélia Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000141.pdf 1.2.2021
579 35219 ZML.2021/2900970 Herbergerová Ružena Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000140.pdf 1.2.2021