2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
414 34987 ZML.2021/1316807 Kubín Richard Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000239.pdf 1.3.2021
422 34995 ZML.2021/1316809 Nemčeková Jana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000242.pdf 1.3.2021
424 34997 ZML.2021/1316809 Nemčeková Jana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000243.pdf 1.3.2021
438 35012 ZML.2021/2124300 Szebényi Tibor Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000240.pdf 1.3.2021
451 35025 ZML.2021/1316808 Szebényi Tibor Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000241.pdf 1.3.2021
467 35041 ZML.2021/1316807 Kubín Richard Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000238.pdf 1.3.2021
620 35262 ZML.2021/1600869 Szamaranszká Vlasta Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000567.pdf 1.3.2021
386 34959 ZML.2021/2124301 Ondrašeková Mária Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000253.pdf 2.3.2021
394 34967 ZML.2021/2124301 Ondrašková Mária Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000254.pdf 2.3.2021
419 34992 ZML.2021/1316812 Kadlicová Jana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000247.pdf 2.3.2021