2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
97 34640 22560583 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluva o bezpečnostných predmetoch Zmluva SLSP bezpeč.predmety.pdf 1.4.2021
98 34641 príloha č.1 k zmluve MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Slovenská sporiteľňa, a.s. elektronická služba Business24 SLSP príloha č.1.pdf 1.4.2021
99 34642 1.4.2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Slovenská sporiteľňa, a.s. dohoda o ukončení zmluvy k používaniu platobnej karty SLSP dohoda o ukončení zmluvy.pdf 1.4.2021
104 34647 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Slovenská sporiteľňa, a.s. dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používani Platobnej karty SLSP dohoda o ukončení zmluvy..pdf 1.4.2021
135 34678 ZML.2021/2124401 Nemec Rastislav Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000457.pdf 1.4.2021
142 34685 ZML.2021/1115248 Srnková Mária Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000455.pdf 1.4.2021
147 34690 ZML.2021/1115249 Porubský Matúš Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000456.pdf 1.4.2021
156 34699 ZML.2021/1115250 Banyász Michal Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000458.pdf 1.4.2021
128 34671 ZML.2021/2124402 Neumann Vladimír Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000459.pdf 6.4.2021
129 34672 ZML.2021/1115252 Kafková Helena Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000462.pdf 6.4.2021