2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
516 35132 ZML.2021/3400411 Markoš Jozef prof.Ing.DrSc. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000661.pdf 3.5.2021
519 35135 ZML.2021/1201848 Longauerová Nikola Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000665.pdf 3.5.2021
521 35137 ZML.2021/1115348 Gocký Eduard Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000664.pdf 3.5.2021
535 35152 ZML.2021/2804050 Baumštarková Miloslava Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000663.pdf 3.5.2021
539 35156 ZML.2021/2124489 Sirotiaková Eva Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000662.pdf 3.5.2021
666 35312 ZML.2021/2804051 Gábrišová Darina Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000668.pdf 3.5.2021
674 35320 ZML.2021/1115351 Bócová Elena Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000667.pdf 3.5.2021
678 35324 ZML.2021/1115350 Hojer Róbert Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000666.pdf 3.5.2021
684 35330 ZML.2021/2900983 Jurčík Ladislav Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000669.pdf 3.5.2021
702 35352 UH-2021/04272 Tomašovičová Monika Mgr. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100088.pdf 3.5.2021