2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
1072 35735 ZML.2021/1403061 Jecková Veronika Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z21000959.pdf 1.6.2021
1084 35747 ZML.2021/1403062 Jecková Veronika Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21000960.pdf 1.6.2021
1088 35751 ZML.2021/2804073 Veninger Jozef Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000956.pdf 1.6.2021
1091 35754 ZML.2021/1115456 Krištín Ján Ing.CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000958.pdf 1.6.2021
1109 35772 ZML.2021/1115455 Markovič Peter Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000957.pdf 1.6.2021
1220 35886 2100256 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov 11 500 € Zmluva č. MAGDG 2100256.pdf 1.6.2021
1252 35918 UH-2021/04327 Černuchová Iveta Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100152.pdf 1.6.2021
1256 35922 UH-2021/04326 Pavlásek Patrik nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100151.pdf 1.6.2021
1074 35737 ZML.2021/3400426 Hrda Stanislav Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000965.pdf 2.6.2021
1092 35755 ZML.2021/3400426 Hrda Stanislav Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21000966.pdf 2.6.2021