2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
1429 36101 MAGDG 2100279 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava poskytnutie príspevku zo ŠR SR na rok 2021 na výkonpríác na vojnových hroboch 29 500 bez DPH Zmluva č. MAGDG 2100279.pdf 1.7.2021
1442 36114 ZML.2021/1701585 Bednáriková Eva Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001197.pdf 1.7.2021
1446 36118 ZML.2021/1115536 Šramko Boris Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001198.pdf 1.7.2021
1448 36120 ZML.2021/3100229 Zala Boris doc.,PhDr.,CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001199.pdf 1.7.2021
1465 36137 UH-2021/04359 Kolesárová Edita Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100189.pdf 1.7.2021
1466 36138 UH-2021/04360 Šajgalíková Katarína nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100190.pdf 1.7.2021
1468 36140 UH-2021/04361 Prelovský Ján nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100191.pdf 1.7.2021
1431 36103 ZML.2021/2124688 Marková Elena Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001201.pdf 2.7.2021
1432 36104 ZML.2021/2124689 Horská Anna Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001205.pdf 2.7.2021
1435 36107 ZML.2021/2804100 Grňová Dobroslava Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001206.pdf 2.7.2021