2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
1813 36488 UH-2021/04437 Krajči Ján nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100273.pdf 2.9.2021
1823 36498 UH-2021/04438 Hos Pavel nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100274.pdf 2.9.2021
1827 36503 ZML.2021/1115705 Sedliačik Jaroslav Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001627.pdf 2.9.2021
1834 36510 ZML.2021/1801447 Hrtko Michal Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001625.pdf 2.9.2021
1847 36523 ZML.2021/1115705 Sedliačik Jaroslav Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001628.pdf 2.9.2021
1857 36534 ZML.2021/1801447 Hrtko Michal Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001626.pdf 2.9.2021
1865 36542 ZML.2021/1403094 Pašková Jarmila Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001629.pdf 2.9.2021
1806 36481 3.9.2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy SMM s r.o. oprava interiéru v suterénnych priestoroch krematória 28 328,21 s DPH Zmluva SMM s.r.o..pdf 3.9.2021
1817 36492 UH-2021/04439 Pinterová Mária nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100275.pdf 3.9.2021
1838 36514 ZML.2021/1115709 Benková Zuzana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001633.pdf 3.9.2021