2451 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
2133 36813 ZML.2021/1317222 Demiančok Jozef MUDr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001799.pdf 1.10.2021
2136 36816 ZML.2021/2124955 Čarnoburská Marta Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001796.pdf 1.10.2021
2137 36817 ZML.2021/2124957 Hajachová Barbara Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001800.pdf 1.10.2021
2141 36821 ZML.2021/3100242 Povinec Pavol prof., RNDr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001802.pdf 1.10.2021
2142 36822 ZML.2021/1115776 Csóka Vladimír Marianum nájom za hrobové miesto 40,59 Z21001806.pdf 1.10.2021
2143 36823 ZML.2021/1115777 Marciová Henriette - Susana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001807.pdf 1.10.2021
2144 36824 ZML.2021/1115774 Gajarská Zuzana Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001795.pdf 1.10.2021
2148 36828 ZML.2021/1115773 Riška František Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z21001792.pdf 1.10.2021
2152 36832 ZML.2021/1201890 Lukáč Štefan Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001798.pdf 1.10.2021
2156 36836 ZML.2021/1115774 Gajarská Zuzana Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z21001794.pdf 1.10.2021