2685 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
2447 37139 NULL UH-2021/04527 Kaluža Ivan nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100380.pdf 29.10.2021
2448 37141 NULL UH-2021/04541 Halčinová Katarína Mgr. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100398.pdf 3.11.2021
2449 37142 MAR 25/2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o. Servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 44 400,00 Eur bez DP Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o..pdf 5.11.2021
2450 37143 dodatok č.2 k zmluve MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Sokol Trade rekonštrukcia DS a obradnej miestnosti I. etapa cintorín Vrakuňa 272 325,32 s DPH SOKOL dodadok č.2.pdf naviac práce 33 583,70 s DPH 10.11.2021
2451 37144 dodatok č.1 k ZoD-2021-09 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Pittel+Brausewetter s.r.o. oprava vybraných chodníkov a prístupových ciest Slávičie údolie 199 321,28 s DPH dodatok č.1 Pittel.pdf práce naviac 2 693,23 s DPH 10.11.2021
2452 37145 NULL UH-2021/04543 Petrovič Juraj nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100400.pdf 4.11.2021
2453 37146 NULL UH-2021/04542 Vasko Anton nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100399.pdf 4.11.2021
2454 37147 NULL UH-2021/04547 Brada Radko nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100404.pdf 8.11.2021
2455 37148 NULL UH-2021/04550 Dobrovodský Jozef Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100409.pdf 10.11.2021
2456 37149 NULL UH-2021/04545 Schvarcz Ľudovít Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 Z2100402.pdf 5.11.2021