Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica Lokalita MČ
01.01.2019 01:50 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2263 - B34 - ZÁKAZ ZASTAVENIA Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 01:51 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2269 - IP 24a - ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 02:02 4700 - priestupok proti verejnému poriadku 4704 - porušenie nočného kľudu Jégého Ružinov
01.01.2019 13:10 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2213 - §25,ods.1,písm.n) státie na vyhrad.parkovisku,pred vjazdom na cestu Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 14:15 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2227 - §137,ods.2,písm.q) vyhrad.park.miesto pre zdrav.postihnutých Hodonínska - Lamač Lamač
01.01.2019 14:38 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2219 - §25,ods.1,písm.u) státie a zast.na in.miestach,kde môže byť ohrozená BaPCP Stachanovská Ružinov
01.01.2019 15:17 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2213 - §25,ods.1,písm.n) státie na vyhrad.parkovisku,pred vjazdom na cestu Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 15:20 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2213 - §25,ods.1,písm.n) státie na vyhrad.parkovisku,pred vjazdom na cestu Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 15:22 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2213 - §25,ods.1,písm.n) státie na vyhrad.parkovisku,pred vjazdom na cestu Klobučnícka Staré Mesto
01.01.2019 17:00 4836 - obťažovanie osôb 4133 - VZN MČ Staré Mesto č.11/2017 o ochrane verejného poriadku na území MČ Bratislava-Staré Mesto Župné námestie Staré Mesto