Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica Lokalita MČ
01.01.2020 01:35 102 - HaZZ /privolaní hasiči z HaZZ 115 - horiace kontajnery, smetné koše Osuského Petržalka
06.01.2020 00:15 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Rybárska brána Staré Mesto
06.01.2020 14:59 103 - Sloboda zvierat /privolaný pracovník Slobody zvierat 122 - pes bez majiteľa Galvániho Ružinov
07.01.2020 12:47 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Bajkalská Nové Mesto
07.01.2020 22:06 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Trnavská cesta - MČ N. Mesto Nové Mesto
08.01.2020 17:06 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Šancová - MČ Nové Mesto Nové Mesto
10.01.2020 17:02 103 - Sloboda zvierat /privolaný pracovník Slobody zvierat 122 - pes bez majiteľa Mierová Ružinov
11.01.2020 03:08 101 - RZP /privolaná RZP 103 - osoba chorá, v bezvedomí a pod. Obchodná Staré Mesto
11.01.2020 03:20 101 - RZP /privolaná RZP 103 - osoba chorá, v bezvedomí a pod. Obchodná Staré Mesto
11.01.2020 22:24 103 - Sloboda zvierat /privolaný pracovník Slobody zvierat 122 - pes bez majiteľa Opletalova Devínska Nová Ves