Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O1A Most SNP Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Židovskej ulici 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov 0,085 85 3 255 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový chýba ZDZ
O1A Most SNP Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri schodisku 0,085 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v ukončení VDZ 0,123 38 3 114 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový chýba ZDZ
O1B Paulínyho Začiatok koridoru pre cyklistov pri Hviezdoslavovom námestí 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri budove veľvyslanectva Spojených štátov 0,11 110 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
O1C Jesenského Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Jesenského ulici pri SND 0 Koniec jednosmerného pruhu pri pruhu pre cyklistov na Štúrovej ulici 0,202 202 1,4 282,8 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O1D Štúrova Začiatok koridoru pre cyklistov na Štúrovej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Štúrovej ulici 0,035 35 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
O1D Štúrova Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Štúrovej ulici za križovatkou s Grosslingovou ulicou 0,035 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke ulíc Štúrova a Dunajská 0,113 78 1,3 101,4 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O1D Kamenné námestie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Kamennom námestí 0,113 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Kamennom námestí 0,174 61 1,5 91,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový paralelná s koridorom pre cyklistov
O1E Námestie SNP Začiatok priechodu pre cyklistov cez Špitálsku ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez Špitálsku ulicu 0,026 26 3,7 96,2 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O1E Námestie SNP Začiatok koridoru pre cyklistov pri Špitálskej ulici 0,026 Koniec koridoru pre cyklistov na Nám SNP pred zmenou krytu vozovky 0,345 319 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový v pešej zóne
O1F Kapucínska Začiatok koridoru na Kapucínskej ulici pred premostením Staromestskej ulice 0 Koniec koridoru na Kapucínskej ulici pred križovatkou so Židovskou 0,03 30 0 0 Koridor pre cyklistov dláždený