Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O2A Karadžičova Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd na Továrenskú ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez vjazd na Továrenskú ulicu 0,013 13 3 39 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O2A Karadžičova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov medzi vetvami križovatky 0,013 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov medzi vetvami križovatky 0,052 39 2,95 115,05 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
O2A Karadžičova Začiatok priechodu pre cyklistov cez výjazd z Továrenskej ulice 0,052 Koniec priechodu pre cyklistov cez výjazd z Továrenskej ulice 0,061 9 3 27 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O2A Karadžičova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri výjazde z Továrenskej ulice na Karadžičovu 0,061 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri oplotení staveniska 0,147 86 2,425 208,55 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
O2B Karadžičova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Karadžičova a Páričkova 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Karadžičovej a Poľnej ulice 0,175 175 3 525 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový zasahujú parkujúce automobily
O2B Karadžičova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 15 chýba priechod pre cyklistov
O2B Karadžičova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za prerušením 0,175 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Karadžičovej a Lužickej ulice 0,3 125 3 375 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový