Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O3A Einsteinova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Einsteinovej ulici pri Sade Janka Kráľa 0 Prerušenie cyklotrasy vjazdom na parkovisko pri obchodnom centre 0,237 237 1,8 426,6 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou dláždený na ZÚ chýba ZDZ
O3A Einsteinova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 7 chýba priechod pre cyklistov
O3A Einsteinova Prerušenie cyklotrasy vjazdom na parkovisko pri obchodnom centre 0,237 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri výjazde z čerpacej stanice 0,632 395 2 790 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou dláždený v km 0,42400 šírku zmenšuje mostný pilier pri zastávka MHD Aupark, ZDZ nesprávne označuje určenie pruhov
O3A Einsteinova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 1300 chýba dopravné značenie pre cyklistov
O3B Košická Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov na pravom brehu Dunaja pri MDCC 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov na ľavom brehu Dunaja na ulici Pribinova 0,823 823 3,1 2551,3 Samostatná cestička pre cyklistov cementobetónový
O3C Košická Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Košickej ulici za križovatkou s Tekovskou ulicou 0 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke ulíc Košická a Oravská 0,134 134 1,1 147,4 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O3C Košická Začiatok priechodu pre cyklistov cez Oravskú ulicu 0,134 Koniec priechodu pre cyklistov cez Oravskú ulicu 0,148 14 1,5 21 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O3C Košická Pokračovanie jednosmerného pruhu pre cyklistov za križovatkou s Oravskou ulicou 0,148 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pred Dulovým námestím 0,32 172 1 172 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O3D Košická Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Košickej ulici pri Dulovom námestí 0 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke ulíc Košická a Páričkova 0,051 51 1,5 76,5 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O3D Košická Začiatok priechodu pre cyklistov cez Páričkovu ulicu 0,051 Koniec priechodu pre cyklistov cez Páričkovu ulicu 0,069 18 1,5 27 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový