Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O5A Pajštúnska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Pajštúnskej a Smolenickej ulice 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Pajštúnskej a Brančskej ulice 0,271 271 3 813 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
O5A Pajštúnska Začiatok priechodu pre cyklistov cez Brančskú ulicu 0,271 Koniec priechodu pre cyklistov 0,279 8 1,5 12 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O5B Tupého Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov na Tupého uilici za križovatkou so Sliačskou ulicou 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri bytovom dome 0 0 0 0 Samostatná cestička pre cyklistov cementobetónový úsek oplotený v rámci stavebných prác