Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O7A Podháj Začiatok pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za križovatkou s Hodonínskou ulicou 0 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Bakošova 0,324 324 1,125 364,5 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O7A Podháj Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 445 bez dopravného značenia pre cyklistov
O7A Podháj Pokračovanie pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za autobusovou zastávkou Podháj 0,324 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Studenohorská 0,465 141 0,975 137,475 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O7A Podháj Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 30 autobusová zastávka
O7A Podháj Pokračovanie pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za autobusovou zastávkou Studenohorská 0,465 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Klanec 0,649 184 1,033333333 190,1333333 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O7B Podháj Začiatok pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za križovatkou s ulicou Cesta na Klanec 0 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Klanec 0,037 37 1,06 39,22 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O7B Podháj Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 29 autobusová zastávka
O7B Podháj Pokračovanie pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za autobusovou zastávkou Klanec 0,037 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Studenohorská 0,154 117 0,975 114,075 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O7B Podháj Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 29 autobusová zastávka
O7B Podháj Pokračovanie pruhu pre cyklistov na ulici Podháj za autobusovou zastávkou Studenohorská 0,154 Koniec pruhu pre cyklistov za križovatkou so Stanekovou ulicou 0,386 232 1,065 247,08 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový