Číslo OBJ Predmet Suma Dátum vyhotovenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Meno a priezvisko Funkcia Identifikácia zmluvy
O1222021 Tlač – Manuál participácie - nátlačky 9 ks 205,20 € s DPH 4.10.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb
O1232021 grafické práce - september 2021 - 33 hod. 673,20 € s DPH 4.10.2021 Chmelo studio s.r.o. Macov 50, 930 32 Blatná na Ostrove 47864613 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb
O1242021 programátorské práce na webstránke mib.sk – 09/2021 – 34 hodín 1.428,00 € s DPH 4.10.2021 Studio TEM s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava 51263785 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o prevádzke a tvorbe wordpress webu
O1252021 Tlač – Manuál participatívneho plánovania - 2 ks 343,92 € s DPH 6.10.2021 DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava 35732431 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb
O1262021 Spracovanie PD - Návrh bezbariérového prístupu na Parizánsku lúku - 298 hod. 8940,00 € s DPH 11.10.2021 plusminusarchitects s.r.o. Grösslingová 41, 811 09 Bratislava 36698636 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová zmluva o dielo - služby architekta
O1272021 Spracovanie PD - Bufet na Partizánskej lúke – OBJEKT SO 03 PERGOLA - 102 hod. 3060,00 € s DPH 11.10.2021 plusminusarchitects s.r.o. Grösslingová 41, 811 09 Bratislava 36698636 Ján Mazúr riaditeľ Rámcová zmluva o dielo - služby architekta
O1282021 Archívna škatuľa so sklápacím vekom hnedá – 12 ks 59,40 € s DPH 12.10.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 Ján Mazúr riaditeľ -
O1292021 Vizualizácia - Krížna ulica 1980,00 € s DPH 12.10.2021 willbe studio s.r.o. Gorkého 12, 811 01 Bratislava 47067381 Ján Mazúr riaditeľ -
O1302021 Vizualizácia - kontajnerové stojiská 1920,00 € s DPH 12.10.2021 willbe studio s.r.o. Gorkého 12, 811 01 Bratislava 47067381 Ján Mazúr riaditeľ -
O1312021 Konzultačné služby v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie – BA2030 300,00 € bez DPH 12.10.2021 Priatelia Zeme-CEPA Námestie Pod krížom 65, 976 33 Poniky - Ponická Huta 37958208 Ján Mazúr riaditeľ -